Mērniecība

Topogrāfiskā uzmērīšana

Veicam topogrāfisko uzmērīšanu, izpilmērījumus, kas ietver visu veidu komunikāciju uzmērīšanu dabā atbilstoši projektam. Ēku būvasu nospraušana celtniecības vajadzībām, ēku izvietojuma uzmērīšana un plāna sagatavošana. 


Topogrāfijas plāns ir pamats projektēšanas darbu uzsākšanai.

3D uzmērīšana

3D uzmērīšanas rezultātā tiek iegūti trīsdimensionāli attēli konkrētai būvei vai tās detaļām, kā arī iespējams veikt ēkas fasādes uzmērīšanu.

Aerofoto / video

Aerofoto un aerovideo uzņemšana un apstrāde, būvobjektu videoinspekcija, 2D un 3D modelēšana. Esošo objektu vai teritorijas fotogrammetrija projekta darbu veikšanai, tostarp grūti pieejamās vietās, lielās platībās, teritorijās ar sarežģītiem situācijas elementiem, tādējādi uzmērīšanu veicot īsākā laikā.

Sazinieties ar mums

Ja ir kādi neskaidri jautājumi vai vēlaties uzzināt sīkāku informāciju, tad rakstiet vai zvaniet! 

Kontakti