Būvniecība

Būvniecība

JOE Latvija ir moderns un ilgtspējīgs būvniecības uzņēmums, ko ciena un novērtē pasūtītāji, partneri un komanda. Esam uzņēmums, kas plāno darbību ilgtermiņā, tādēļ ikvienam mūsu klientam garantējam drošu un uzticamu servisu, lai veidotu ilgtspējīgu sadarbību. Realizēsim gan jaunus būvprojektus, gan īstenosim dažādus esošo ēku un būvju pārbūves plānus.

Sazināties ar mums

Būvuzraudzība

Mēs sniedzam būvuzraudzības pakalpojumus – ēku būvuzraudzība, ūdensapgādes un kanalizācijas būvmontāžas darbu būvuzraudzība, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu būvuzraudzība, ceļu izbūves būvuzraudzība. 


Būvuzraugs ir pasūtītāja interešu pārstāvis, uzticams partneris visā būvniecības procesā – no iepirkuma izstrādes līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, atbilstoši būvprojekta un normatīvo aktu prasībām.

Sazināties ar mums

Autoruzraudzība

Viens no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem ir būvniecības objektu autoruzraudzības īstenošana. Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu veikšanas gaitā.


Pamātā autoruzraudzība tiek veikta vienu reizi nedēļā (ja nepieciešams arī biežāk), rūpīgi izpētot un pārbaudot paveiktos būvdarbus.

Sazināties ar mums