Arhitektūra un projektēšana

Arhitektūras risinājumi

Mūsu komanda īsteno dažādu veidu arhitektūras projektus, izvēloties mūsdienīgus un ekonomiski pamatotus risinājumus.


Esam pieredzējusi speciālistu komanda būvniecības ieceres izveidē, kā arī pilnas komplektācijas būvprojektu izstrādē un saskaņošanā ar tehnisko noteikumu izdevējiem un nepieciešamajām institūcijām.

Sazināties ar mums

Ceļu projektēšana

Esam pieredzējusi ceļu projektēšanas komanda, kurā darbojas speciālisti – inženieri ar atbilstošu kvalifikāciju un prasmēm. 

Strādājot vienotā komandā, izstrādājam būvprojektus atbilstoši Latvijas valsts standartu un būvnormatīvu prasībām, ņemot vērā klienta prasības, iespējas un vēlmes.

 • Autoceļu, ielu, stāvlaukumu izbūves un pārbūves būvprojektu izstrāde;
 • Pievedceļu un laukumu projektēšana;
 • Autoceļu, ielu, stāvlaukumu, ūdens risinājumu projektēšana;
 • Labiekārtojuma projektēšana un rekonstrukcija, ainavu un apstādījumu projektēšana;
 • Rotaļu laukumu, gumijas segumu projektēšana.
Sazināties ar mums

Apkure, ventilācija, gaisa 
kondicionēšana

Projektējam ventilācijas, kondicionēšanas un apkures sistēmas, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un risinājumus. Mūsu komandā ir kvalificēti un sertificēti inženieri, kas palīdzēs īstenot Jūsu projektus, iekļaujot tajos energoefektīvus un videi draudzīgus risinājumus.

 • Apkure / siltumapgāde;
 • Ventilācija / kondicionēšana;
 • Katlumājas;
 • Siltummezgli.
Sazināties ar mums

Ūdensapgāde

Piedāvājam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu risinājumus, lietus kanalizācijas risinājumus, iekšējo tīklu risinājumus ielām, auto stāvlaukumiem, industriālajām, publiskajām un dzīvojamām ēkām.

Projekti tiek izstrādāti, nodrošinot efektīvu sadarbību starp arhitektūras un inženierrisinājumu projektētājiem. Nodrošinot kvalitāti izstrādātu projektu, mūsu ūdensapgādes projektētāju komanda strādā AutoCAD, Revit un MagiCAD vidēs.

 • Ēkas iekšējie un ārējie tīkli;
 • Meliorācija / lietus ūdens sistēmas;
 • Apūdeņošanas sistēmas;
 • Baseini / dīķi / kanāli / upes / ezeri.
Sazināties ar mums

Meliorācija

Izstrādājam meliorācijas būvprojektus kā pilsētās, tā arī ciemos un lauku apvidos.


Mūsu pieredzē ir neskaitāmi valsts nozīmes galveno ūdens noteku projektēšana, teritoriju nosusināšanas projekti, mežu meliorācijas sistēmu un lauksaimniecības būvprojektu izstrāde . Tāpat kā arī piedāvājam ar šo jomu saistītās konsultācijas.

Sazināties ar mums

Gāze

Joe Latvija nodrošinās efektīvi izplānotu gāzes projektu iekšējām un ārējām pievades sistēmām.

Sazināties ar mums

Elektroapgāde

Projektējam visu veidu un apjomu iekšējo un ārējo tīklu projektus elektrisko tīklu izbūvei vai pārbūvei, tāpat arī liela apjoma industriālo un sabiedrisko ēku elektriskajām instalācijām un visu veidu iekštelpu un teritoriju apgaismojumam, elektroietaišu pārbūvēm.

 • Ēkas iekšējie tīkli;
 • Ārējie tīkli (gaisa un pazemes kabeļi);
 • Telekomunikācijas / vājstrāva / video novērošana;
 • Apakšstacijas / transformatori;
 • Zibens aizsardzība.
Sazināties ar mums

Sazinieties ar mums

Ja ir kādi neskaidri jautājumi vai vēlaties uzzināt sīkāku informāciju, tad rakstiet vai zvaniet! 

Kontakti