Kontakti

Jurģis Smelters

Valdes loceklis

Oskars Ikers

Padomes loceklis

Edgars Eglītis

Projektu vadītājs

Alvis Lukins

Būvkonstrukciju departamenta vadītājs

Aija Trezune

Arhitektūras departamenta vadītāja

Māris Bīmanis

Mērniecības departamenta vadītājs

Ilze Leināte

Būvniecības departamenta vadītāja

Džovita Šteinberga

Iepirkumu speciāliste

Evita Judkina

Personāldaļas vadītāja

Rekvizīti

Juridiskais nosaukums: SIA “JOE”
Juridiskā adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007
Reģistrācijas numurs: 43603067147
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV86UNLA0050022638618

Sazinieties ar mums