TESTA KONTAKTI - NAV PUBLISKI PIEEJAMI

Evita Judkina

Personāldaļas vadītāja

Džovita Šteinberga

Iepirkumu speciāliste

Edgars Eglītis

Projektu vadītājs

Tālrunis: +371 27266006

E-pasts: edgars.eglitis@joe-latvija.lv

Māris Bīmanis

Mērnieku departamenta vadītājs

Ilze Leināte - Valdes locekle, ceļu departamenta vadītāja

Ilze Leināte

Būvniecības departamenta vadītāja

Rekvizīti

Juridiskais nosaukums: SIA “JOE”
Juridiskā adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007
Reģistrācijas numurs: 43603067147
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV86UNLA0050022638618

Sazinieties ar mums